PL EN DE

Health communication, medical training & consulting
# Awareness # Knowledge # Medicine # Technology # Health # Life
Communication

Advocacy & Public Relations

Disease Awareness Campaigns

Payer communication

Medical & scientific communication services

Creativity

Digital & Social Media

Innovation Acceleration

Promotion & Branding

Media communication

Engagement

Disease awareness

Clinical trials recruitment

Communication management

KOL’s & spokespersons recruitment

Analysis

Traditional research

Innovation effective research

Medical registry

Market simulation

Training

Medical conferences & congresses

Workshops for patients, physicians & nurses

Online education programs

Multimedia for medical education

Od 1999 r.
na rynku
Ponad 1000 spotkań i wydarzeń
Ponad 250 projektów
promocyjnych
Ponad 50 programów
edukacyjnych
KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ Grupa casusBTL
2017
2018
2019
2020
Grupa casusBTL

jest aktywnym promotorem wykorzystywania nowych,
innowacyjnych technologii w komunikacji,
edukacji medycznej i leczeniu chorób cywilizacyjnych

casusBTL scales up innovative med concepts
Digital & Social Media in communication and medical education

Lifeboat: research & training center