Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Grupę casusBTL Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w Polityce prywatności. Polityce cookies.”

Polityka cookies
Home / Aktualność / II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwośc...

Aktualności

II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce" za nami. Grupa casusBTL wspierała organizacyjnie to wydarzenie

2023-04-17

Dnia 15 kwietnia 2023 roku w Katowicach odbyło się II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce". Podczas niezwykle interesujących sesji lekarze wielu specjalizacji dzielili się wiedzą i dyskutowali jak wdrażać nowoczesne rozwiązania telemedyczne w praktyce.

Konferencję otworzyli prof. Paweł Krzesiński - Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Adrian Szulczyński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zapewniając, że II Forum zapisuje się już jako cykliczne wydarzenie i stały projekt, który ma promować nowoczesne rozwiązania telemedyczne wspomagające pracę lekarzy wielu specjalizacji.

Ważnymi punktami II Forum były interdyscyplinarne debaty dotyczące wybranych bloków tematycznych, w których omówione zostały możliwości współpracy w opiece nad pacjentem specjalistów medycyny rodzinnej z kardiologami, diabetologami i psychiatrami. Podczas konferencji poruszono bardzo wiele ważnych zagadnień dotyczących nie tylko rozwiązań technologicznych, budowy i działania urządzeń do pomiarów zdalnych, ale także dalszych możliwości jakie niesie telemedycyna w każdej gałęzi medycyny. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane praktyczne możliwości korzystania z urządzeń i platform informatycznych wspierających różne formy teleopieki. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z rozwiązaniami telemedycznymi w sposób bezpośredni, testując specjalistyczne urządzenia.

- Ideą tegorocznej edycji Forum Telemedycyna w Praktyce było spotkanie ekspertów różnych obszarów medycyny. Zebraliśmy w swoim gronie zarówno przedstawicieli kardiologii, diabetologii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistów innych dziedzin, którzy brali czynny udział w dyskusjach. Telemedycyna wkracza we wszystkie specjalizacje, ponieważ daje możliwość nie tylko komunikowania się między personelem medycznym a pacjentem, ale również pomiędzy personelem medycznym wzajemnie - co jest szczególnie ważne w przypadku konsultacji pacjentów trudnych. Daje możliwość komunikacji werbalnej czy tekstowej, w sposób zdalny, jak również przesyłania obrazów, czy też nawet bardziej złożonych materiałów na przykład: materiałów filmowych - co sprawdza się w takich dziedzinach jak: dermatologia czy też patomorfologia. Telemedycyna to również rozwój robotyki, znajdującej zastosowanie w dziedzinach zabiegowych, umożliwia nawet operacje transatlantyckie. Pokazanie uczestnikom konferencji rozwiązań w zakresie kardiologii, diabetologii, monitorowania pacjentów w procesie telerehabilitacji daje nam szansę zbliżenia tych rozwiązań do codziennej praktyki i taka jest główna idea naszej konferencji - powiedział prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Paweł Krzesiński podkreślał również korzyści jakie niosą za sobą rozwiązania telemedyczne dla pacjentów, ich rodzin, jak i samych lekarzy.

- Korzyści dla pacjenta wynikające ze stosowania telemedycyny są wielowymiarowe. Przede wszystkim jest to pokonanie bariery miejsca i czasu w komunikacji i w kontakcie z pacjentem, czyli możliwość udzielenia mu pomocy, rady i zastosowania leczenia bez konieczności zgłoszenia się pacjenta do miejsca, gdzie znajduje się personel medyczny. Kolejny aspekt to możliwość monitorowania stanu pacjenta z wykorzystaniem różnych urządzeń do zastosowania domowego. Dane dotyczące jego stanu zdrowia, które pozyskujemy za pomocą szeregu dostępnych tego typu rozwiązań są dostępne dla lekarza prowadzącego. Kolejny wymiar to również możliwość zaangażowania w proces leczenia w łatwiejszy sposób bliskich pacjenta, czy też innych osób które sprawują nad nim opiekę, na przykład przedstawicieli opieki socjalnej. Niewątpliwie ważnym dla pacjenta aspektem zastosowań telemedycznych jest również to, że rozwiązania te gwarantują lepszą komunikację między profesjonalistami medycznymi - co umożliwia łatwiejsze i sprawniejsze konsultowanie pacjenta, podejmowanie dla niego jak najbardziej trafnych decyzji z udziałem ekspertów, którzy na co dzień nie pracują ze sobą, ale dzięki rozwiązaniom telemedycznym stają się uczestnikami procesu leczenia. W momencie kiedy dysponujemy nowymi narzędziami, dysponujemy większymi możliwościami zapewnienia naszym pacjentom dobrej jakości opieki i terapii. Nie można również zapomnieć o tym, że telemedycyna uratowała nas w okresie kryzysowym, w okresie pandemii i te doświadczenia jednoznacznie wskazują, że połączona z rozwiązaniami e- zdrowia zapewnia ciągłość opieki w sytuacjach, kiedy jest ona zagrożona w zakresie kontaktu bezpośredniego – dodaje prof. Paweł Krzesiński.

Celem II Forum było wsparcie zarówno lekarzy wielu specjalizacji medycyny poprzez umożliwienie świadczenia nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej wraz z edukacją. Podczas spotkania wywiązało się wiele ciekawych dyskusji nad tym, jak współczesne rozwiązania telemedyczne mogą być wykorzystywane we współpracy kardiologów, diabetologów, psychiatrów z lekarzami medycyny rodzinnej. Podczas konferencji przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące telerehabilitacji, teleopieki i telemonitoringu w kardiologii, poruszono temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających diagnostykę i leczenie cukrzycy. Zaprezentowane zostały również rozwiązania telemedyczne dla psychiatrii np. modele zdalnej opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej. Zwrócono także uwagę na rozwiązania telemedyczne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz na korzyści zdalnej komunikacji w gabinecie lekarza rodzinnego. Podczas warsztatów telemedycznych dla lekarzy rodzinnych i kardiologów zaprezentowane zostały m.in. narzędzia wspierające profilaktykę i pracę zespołu POZ, czy leczenie pacjenta w jego domu. Przedstawione były również internetowe książeczki zdrowia pacjenta, modele zdalnej opieki kardiologicznej, a także platformy opieki telemedycznej.

- Telemedycyna jako narzędzie cyfrowe staje się również polem do wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji. Rozwiązań, które mają wspierać lekarzy, ułatwić ich pracę i stanowić dodatkowe narzędzie diagnostyczne wspierające podejmowanie decyzji. Projekt „Telemedycyna w praktyce” ma ogromną przyszłość, bo edukuje i wspiera wdrażanie rozwiązań telemedycznych oraz promuje zastosowanie sztucznej inteligencji w praktyce. Chcemy kontynuować coroczne Forum, tworzyć regionalne spotkania ekspertów oraz platformę internetową z przykładami wdrożeń innowacyjnych rozwiązań – powiedział Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inicjator przedsięwzięcia.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację FaktyMedyczne.pl we współpracy z Komisją Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK. Zostało objęte patronatem przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Komisję Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Partnerem Forum był Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. Honorowym patronatem konferencję objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, jednego z wiodących ośrodków wprowadzających innowacje do praktyki klinicznej w Polsce.

Więcej informacji: telemedycynawpraktyce.pl


Przygotował:
Bartosz Szymański
Grupa casusBTL
bartosz.szymanski@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 181