Szanowny Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa administrowana przez Grupę casusBTL Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania strony. Możemy przechowywać na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskać do nich dostęp, a także przetwarzać dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie. Domyślnie włączone są jedynie pliki, które umożliwiają poprawne działanie strony. Włączenie pozostałych plików pozostawiamy Państwa decyzji. Możecie Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych jeżeli takie będą). Wykorzystując „Indywidualne ustawienia plików cookie” – „akceptuję tylko wybrane”, możliwe jest dokonanie własnego ich ustawienia. Pamiętaj, że niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą nie wymagać Twojej zgody, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Twoje preferencje będą mieć zastosowanie tylko do tej witryny. Preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie, powracając na tę witrynę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz działania cookies znajdują się w Polityce prywatności. Polityce cookies.”

Polityka cookies
Home / Press room
PRESS ROOM

W tej zakładce znajdą Państwo informacje prasowe dotyczące Grupy casusBTL oraz materiały do pobrania na potrzeby publikacji. W przypadku pytań lub uzyskania komentarzy dotyczących bieżących lub zrealizowanych projektów zapraszamy do kontaktu:

Bartosz Szymański
bartosz.szymanski@casusbtl.pl
tel. kom. +48 662 021 181

Publikacje

Grupa casusBTL twórcą multimedialnej platformy dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nowa strona Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ptkardio.pl to nowoczesna multimedialna platforma zaprojektowana z myślą o jego użytkownikach i ich preferencjach w korzystaniu z zasobów witryny.

Intuicyjna nawigacja oraz przejrzysty układ treści pozwalają szybko dotrzeć do poszukiwanych informacji.Nowością serwisu jest skategoryzowanie aktualności w pięciu grupach (stanowiska, wiadomości, komunikaty PTK, konkursy i ogłoszenia, komunikaty ESC) oraz możliwość ich bezpośredniego udostępniania w mediach społecznościowych.

Ciekawą funkcjonalnością jest także filtrowanie listy konferencji i kongresów oraz dodawanie wybranych wydarzeń do własnego kalendarza.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne od lat jest aktywnym członkiem struktur europejskich – European Society of Cardiology – dlatego najważniejsze informacje dotyczące władz oraz struktury PTK zostały przygotowane również w języku angielskim.

Zalogowani użytkownicy – Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – otrzymują dostęp także do zintegrowanej z serwisem Multimedialnej Platformy Edukacyjnej. Na nowej platformie przedstawiciele środowiska medycznego mają możliwość skorzystania z dziesięciu zaktualizowanych kursów tematycznych, kilkudziesięciu lekcji interaktywnego EKG, wideowykładów z najważniejszych konferencji i kongresów PTK, przeglądu najważniejszych doniesień naukowych oraz webinarów.

Dodatkową funkcjonalnością – pozwalającą w szybki sposób tematycznie przeszukiwać bogatą bazę wiedzy MPE PTK – jest nowoczesna wyszukiwarka.

Cały serwis ptkardio.pl jest responsywny – dostosowany do wszystkich urządzeń mobilnych.

W najbliższym czasie do użytku zostanie również oddana aplikacja mobilna „Moje PTK” oparta na dwóch najpopularniejszych modułach: Aktualności oraz Kongresy i Konferencje. Dodatkowo Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po zalogowaniu uzyskują szybki dostęp do najważniejszych informacji o swoim koncie.

Kropką nad i w zmianach serwisu WWW i dostosowaniu go do najnowszych wymagań web designu jest odświeżenie cyklicznego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydawanego od 2012 roku.

Za opracowanie koncepcji, realizację projektu oraz opiekę nad portalem odpowiedzialna jest Grupa casusBTL.

 

 

Badanie AMULET: Nowy model teleopieki pozwala na redukcję hospitalizacji w niewydolności serca o 38 proc.

Wyniki badania AMULET[1], opublikowane na łamach European Journal of Heart Failure potwierdzają, że model teleopieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie, zmniejsza ryzyko pierwszej nieplanowej hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca w obserwacji 12-sto miesięcznej o 38 proc. oraz wszystkich nieplanowych hospitalizacji z powodu tej choroby o 36 proc. Randomizowane, prospektywne i kontrolowane badanie kliniczne zostało przeprowadzone przez zespół dziewięciu ośrodków kardiologicznych pod przewodnictwem Wojskowego Instytutu Medycznego. Zdaniem prof. Pawła Krzesińskiego z WIM liczba beneficjentów modelu AMULET to w Polsce setki tysięcy pacjentów z niewydolnością serca.

Panie Profesorze, jaki był cel badania AMULET?

Celem badania AMULET była ocena skuteczności klinicznej nowego modelu teleopieki nad chorym po epizodzie zaostrzenia objawów niewydolności serca, w którym wizyty bezpośrednie wykonuje personel pielęgniarski a kardiolog ocenia wyniki i wydaje zalecenia zdalnie. Taka idea zrodziła się w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Rosnąca liczba chorych z niewydolnością serca w Europie, (w Polsce jest ich już około 1,4 mln), wymaga coraz większego zaangażowania zasobów systemów opieki zdrowotnej. Jednocześnie deficyt lekarzy istotnie ogranicza możliwość zapewnienia wizyt bezpośrednich u kardiologa z taką intensywnością i o takiej jakości, której chorzy z niewydolnością serca niewątpliwie wymagają. Rozwiązaniem jest wsparcie za pomocą nowoczesnych metod diagnostycznych i telemedycyny, co stało się podstawą modelu AMULET.

Jaki schemat opieki nad chorym na niewydolność serca zakłada opracowany model?

W modelu AMULET pacjent po epizodzie zaostrzenia objawów niewydolności serca odbywa wizytę kwalifikującą do teleopieki, a następnie zgłasza się na wizyty do punktów opieki ambulatoryjnej prowadzonych przez personel pielęgniarski według zdefiniowanego harmonogramu. Plan może oczywiście ulec zmianie – najważniejszym kryterium postępowania jest aktualny stan pacjenta. W pierwszych wizytach kardiolog uczestniczy bezpośrednio, ale w kolejnych konsultuje już wyniki zdalnie a bezpośrednie badanie przeprowadza jedynie w sytuacji, w której jest to bezwzględnie konieczne. Takie okoliczności mogą zaistnieć na przykład wtedy, kiedy wskaźniki oceny pacjenta znajdą się w zakresie alarmów generowanych przez moduł wsparcia decyzji. Należy podkreślić, że ocena pielęgniarska jest uzupełniona szczegółową oceną stanu hemodynamicznego pacjenta; jego tętna, ciśnienia tętniczego i stanu uwodnienia organizmu, z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych (kardiografii impedancyjnej i oceny składu ciała). To na podstawie tych parametrów identyfikowani są chorzy zagrożeni pogorszeniem stanu zdrowia. Nie jest to zatem „zwykła” wizyta, ale wnikliwa ocena kluczowych w niewydolności serca parametrów życiowych. To istotna innowacja i wartość dodana wobec dotychczas stosowanych w opiece ambulatoryjnej narzędzi diagnostycznych.

Co wykazało badanie AMULET?

Przede wszystkim badanie AMULET przyniosło pozytywny wynik w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego: teleopieka według tego modelu zmniejszyła ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego lub pilnej hospitalizacji z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca o 31 proc. Analiza punktów drugorzędowych wykazała, że efekt ten wynikał z istotnej redukcji liczby hospitalizacji, zarówno pierwszych: o 38 proc, jak i wszystkich ogółem: o 36 proc. Nasze założenie, że połączenie dobrej opieki pielęgniarskiej, nowoczesnych metod oceny funkcji układu krążenia oraz zdalnych konsultacji kardiologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej stworzonej według wymagań klinicystów to rozwiązanie lepsze niż obecny standard postępowania znalazło więc potwierdzenie. Chciałbym podkreślić, jak istotną rolę w formułowaniu zaleceń lekarskich odegrał moduł wsparcia decyzji – odnotowany odsetek zgodności wyniósł w tym zakresie blisko 90 proc.!

Jakie znaczenie wyniki badania opublikowanego na łamach European Journal of Heart Failure mogą mieć dla codziennej praktyki klinicznej w diagnostyce, terapii i opiece nad chorym na niewydolność serca?

Publikacja wyników badania AMULET w tak renomowanym czasopiśmie jest dowodem uznania zalet tego modelu teleopieki ze strony środowiska naukowego. Istotna redukcja hospitalizacji jest jednym z głównych celów opieki nad chorymi z niewydolnością serca a nasze rozwiązanie wykazało w tym zakresie ogromny potencjał. Co ważne, było ono tworzone jako odpowiedź na niedomagania systemów opieki zdrowotnej znane na całym świecie: niedobór kadr medycznych i niską dostępność skutecznych narzędzi nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego chorych kardiologicznie. Możliwość skutecznego dostarczenia choremu najnowocześniejszych metod terapii z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb to terapia „szyta na miarę” pacjenta i potencjału kardiologii XXI wieku.

Jakie są zdaniem Pana Profesora perspektywy wdrożenia nowego modelu opieki do polskiej praktyki klinicznej?

Liczba potencjalnych beneficjentów modelu AMULET w Polsce to setki tysięcy Polaków z niewydolnością serca, bo niestety tak wielu obywateli naszego kraju jest hospitalizowanych co najmniej raz w ciągu roku z powodu zaostrzenia objawów tego schorzenia. Istnieje ogromna potrzeba zapobiegania nieplanowym hospitalizacjom w tej grupie chorych, z uwagi na ich negatywne skutki kliniczne, społeczne oraz ekonomiczne. To wręcz priorytet w opiece ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca. Rozwiązanie AMULET jest relatywnie proste do implementacji. Samo badanie kliniczne było już „małym wdrożeniem”, ponieważ zrealizowano je w dziewięciu polskich ośrodkach. Objęło ono teleopieką blisko 300 pacjentów, u których zrealizowano ponad 1,5 tysiąca wizyt. Nie ma wątpliwości, że sprawdzian przeszły pozytywnie zarówno rozwiązania technologiczne, jak przeszkolone zespoły pielęgniarsko-lekarskie. Zadowolenie pacjentów, a niejednokrotnie wręcz ich pozytywne emocjonalne przywiązanie do tej formy opieki są kolejnym argumentem za powszechnym wdrożeniem tego modelu. Proponowane rozwiązanie jest uniwersalne i może zostać wdrożone na przykład w podstawowej opiece zdrowotnej oraz innych specjalnościach medycznych. Dysponujemy zachęcającymi danymi dotyczącymi koszt-efektywności. Oczywiście, warunkiem powszechnego stosowania jest włączenie tej procedury do publicznego koszyka świadczeń lub też oferowania jej jako usługi medycznej przez placówki prywatne. Warto – wyniki wskazują jednoznacznie, że dzięki wdrożeniu modelu AMULET zmniejsza się obciążenie pracą specjalisty kardiologa, który jest zaangażowany jedynie w niezbędne działania związane ze zdalnym wydaniem zaleceń. Co istotne, przy zachowaniu bezpieczeństwa i dokładnej oceny pacjenta. Wzrastają kompetencje personelu pielęgniarskiego, którego centralna rola w teleopiece jest jednym z trendów nowoczesnej medycyny. Nie można również pominąć wartości wizerunkowej. Wdrożenie modelu AMULET może być wizytówką polskiego rozwoju w obszarze kardiologii i e-Zdrowia.

[1] Effects of an outpatient intervention comprising nurse‐led non‐invasive assessments, telemedicine support and remote cardiologists' decisions in patients with heart failure (AMULET study): a randomised controlled trial (wiley.com)

AMULET: Niewydolność serca leczmy holistycznie - już dziś!

  • Aktualnym celem opieki nad pacjentami z niewydolnością serca w Polsce jest optymalizacja leczenia i zapobieganie hospitalizacjom. Spełnienie tych warunków jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom medycznym i kompleksowemu, skoordynowanemu modelowi opieki – przekonywali eksperci międzynarodowej konferencji „Innowacje w niewydolności serca”, która odbyła się w dniach 7-10 września na platformie edukacyjnej http://amulet.care./.
  • Podczas naukowego spotkania klinicystów, badaczy i przedstawicieli świata technologii w którym wzięło udział ponad 300 osób, zaprezentowano polski projekt pn. „AMULET - Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwsze dane z badań prowadzonych przez wielopodmiotowe polskie konsorcjom naukowo-badawcze są bardzo obiecujące – uznali eksperci.

 

Tsunami kardiologiczne

Na niewydolność serca choruje w Polsce blisko 1,4 mln osób. Każdego roku umiera niemal co dziesiąty pacjent z tej grupy. Przez kardiologów choroba ta często określana jest mianem „epidemii XXI wieku”. Niewydolność serca to jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i zgonów na świecie.

– Do niedawna schorzenie to było uznawane za chorobę wieku podeszłego, jednak stres, nieodpowiednia dieta i szybkie tempo życia sprawiają, że obecnie niewydolność serca staje się piętnem współczesnego społeczeństwa. Choć jest to bardzo poważne schorzenie, pacjenci często bagatelizują jego pierwsze objawy, mylnie przypisując je innym dolegliwościom. To prowadzi do opóźnionej diagnostyki i postępu choroby. Im zaś później niewydolność serca zostanie zdiagnozowana, tym możliwości terapii są bardziej ograniczone, a rokowanie - mniej pomyślne – mówi dr hab. med. Paweł Krzesiński, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik projektu AMULET.

 

Niepomyślne rokowania

Eksperci konferencji „Innowacje w niewydolności serca”, która odbyła się w dniach 7-10 września na platformie http://amulet.care./ przypomnieli, że koszty ekonomiczne i społeczne niewydolności serca są bardzo wysokie i w ostatnich latach wykazują stałą tendencję wzrostową. Dodatkowym negatywnym czynnikiem wzrostu obciążeń i kosztów są skutki pandemii COVID-19.

– Niewydolność serca jest przyczyną ponad 10% wszystkich hospitalizacji w Polsce. Największym problemem są powtórne hospitalizacje po wypisie ze szpitala, które pogarszają rokowanie pacjentów. Stanowią one ponad 95% kosztów opieki nad pacjentami z tą chorobą. Poziom opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca nie jest, niestety, satysfakcjonujący. Wynika to z wielu ograniczeń systemu opieki zdrowotnej, z których główne to niska dostępność opieki specjalistycznej i nowoczesnych metod diagnostycznych. Niewydolność serca sama w sobie odpowiada za szereg barier w dostępie do opieki medycznej – osoby z tą chorobą są często w wieku podeszłym, niejednokrotnie samotne, obarczone istotnym inwalidztwem, odizolowane od społeczności i grup wsparcia. To bardzo istotny, a często niedoceniany problem – mówi prof. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.

 

Recepta na lepsze leczenie

Zdaniem ekspertów dobrze zorganizowana opieka ambulatoryjna jest podstawowym warunkiem obniżenia liczby hospitalizacji i poprawy rokowania chorych z niewydolnością serca.

– Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), zaprezentowane kilka tygodni temu podczas tegorocznego kongresu, kładą jeszcze większy niż w ubiegłych latach nacisk na kompleksowe, skoordynowane i nowoczesne leczenie niewydolności serca. W wytycznych zaakcentowano rolę innowacyjnej farmakoterapii i opieki nad pacjentem z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Zalecenia te nie były zaskoczeniem. Od dawna obserwujemy, także w Polsce, zarówno w badaniach naukowych, jak i w codziennej praktyce klinicznej, jak istotnie wzrasta efektywność terapii pacjentów z niewydolnością serca z wykorzystaniem innowacyjnych technologii lekowych i nielekowych. Co więcej, skuteczne narzędzia terapeutyczne są jeszcze bardziej efektywne, jeśli są stosowane w ramach programów kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. A takie zaś wymagają wdrożenia platform telemedycznych koordynujących i integrujących działania różnych uczestników procesu opieki zdrowotnej – mówi prof. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

 

AMULET – nowa koncepcja opieki

W trakcie konferencji naukowej pt. „Innowacje w niewydolności serca” zaprezentowano koncepcję i wyniki pilotażowego wdrożenia programu AMULET – „Nowego modelu opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca”.

W projekcie AMULET zaproponowaliśmy zorganizowanie takiego modelu opieki, w którym stacjonarne wizyty u kardiologa poprzedzamy lub zastępujemy wizytami w punkcie pielęgniarskim, który funkcjonuje w oparciu o: fachowe doradztwo przeszkolonego personelu, dodatkowe badania pacjentów oraz zaplecze telemedyczne. Doświadczenia z programu pilotażowego przeprowadzonego w dziewięciu polskich ośrodkach potwierdziły, że przeszkolony personel pielęgniarski i prosta w obsłudze, innowacyjna platforma telemedyczna są w stanie znacząco zredukować liczbę konsultacji specjalistycznych - co istotne, przy zachowaniu lub wręcz zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dla pacjenta. W opracowanym przez nas modelu chory ma większy dostęp do różnych form opieki i kontaktu z personelem medycznym. Korzyści dla systemu opieki zdrowotnej, ośrodków, ale przede wszystkim dla pacjentów weryfikujących w praktyce klinicznej ten model opieki okazały się wymierne i niepowtarzalne. Analiza koszt-efektywności dla przykładowego scenariusza finansowania okazała się pozytywna i zachęcająca do wdrożenia tego modelu opieki – mówi prof. Paweł Krzesiński.

Zdalna opieka nad pacjentem w domu

W ramach projektu AMULET konsorcjum złożone z polskich ośrodków i podmiotów naukowo-badawczych opracowało specjalne urządzenie, mierzące ilość płynu w klatce piersiowej pacjenta. Jak zaznaczają eksperci, narastanie płynu w klatce piersiowej, tak zwane przewodnienie, jest głównym mechanizmem zaostrzenia niewydolności serca. Dzięki regularnym badaniom w warunkach domowych można je stwierdzić nawet do 3 tygodni przed momentem, w którym pacjenci z zaostrzeniem choroby zgłaszają się do szpitala. To, podobnie jak informacje o wynikach badań przeprowadzonych przez personel pielęgniarski i wyniki ankiety samooceny pacjenckiej, pozwala przewidzieć i uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia i życia chorych groźnych zaostrzeń schorzenia.

Po połączeniu się z zewnętrznym modułem lub smartfonem układ wysyła do platformy telemedycznej AMULET informacje o wynikach badania. Lekarz prowadzący ma do niej dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu w każdej chwili może wydać pacjentowi zalecenia zdalnie, na przykład przesyłając mu komunikat SMS na telefon.


Pomocne algorytmy i sztuczna inteligencja

Wyniki badań hemodynamicznych prezentują się na platformie AMULET na tle skalowanych przedziałów alarmowych, określonych jako moduł wsparcia decyzji (ang. recommendation support module, RSM). Na podstawie oceny wartości bezwzględnych wybranych parametrów oraz ich zmiany w czasie lekarzowi zdalnie oceniającemu wynik prezentowane są rekomendacje dotyczące dalszego postępowania.

– Alarmy wskazują przyporządkowane im postępowanie terapeutyczne, które lekarz uwzględnia w podejmowaniu ostatecznej decyzji. Istotną funkcjonalnością systemu AMULET jest możliwość zaplanowania nowych wartości granicznych przedziałów alarmowych dla następnej wizyty, odpowiadających celom terapeutycznym w przyszłości. Celów terapeutycznych nie definiujemy bowiem raz na zawsze, a dostosowujemy do aktualnego stanu pacjenta. To rozwiązanie szyte na jego miarę – przekonuje prof. Paweł Krzesiński.

Platforma AMULET pozwoliła również opracować algorytmy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji.

Dzięki zgromadzeniu dużej ilości zweryfikowanych klinicznie danych o pacjentach z niewydolnością serca oraz zastosowanym metodom analitycznym dołączyliśmy do platformy moduł przewidywania stanu pacjenta w ciągu najbliższych 30 dni. Wspiera on lekarza w planowaniu dalszego postępowania, identyfikując tych chorych, których stan w dużym prawdopodobieństwem może się pogorszyć – mówi prof. Andrzej Walczak z Wydziału Cybernetyki WAT.

Polska innowacja

W kilkudniowej konferencji pt. „Innowacje w niewydolności serca” uczestniczyło ponad 300 osób z Polski, Niemiec i Szwajcarii, wśród nich: przedstawiciele środowiska kardiologicznego i ośrodków prowadzących opiekę kardiologiczną, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz międzynarodowych podmiotów oferujących rozwiązania dla telemedycyny.

Prof. Friedrich Koehler, jeden z najwybitniejszych ekspertów w zakresie organizacji projektów telemedycznych dla pacjentów kardiologicznych, przedstawił doświadczenia z technologiami telemedycznymi w systemie niemieckim i skuteczności rozwiązań telemedycznych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca. Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjął także Mario Klessaschek ze Szwajcarii, uznany ekspert w dziedzinie oceny i certyfikacji urządzeń medycznych, który opowiedział między innymi o wdrażaniu i wykorzystaniu klinicznym innowacyjnych platform telemedycznych.

– Celem konferencji pt. „Innowacje w niewydolności serca” było budowanie świadomości pilnej potrzeby wdrażania do praktyki klinicznej skutecznych narzędzi terapeutycznych w niewydolności serca oraz prezentacja unikatowych efektów projektu AMULET – modelu opieki, platformy telemedycznej, aplikacji i urządzenia do domowej opieki nad pacjentem z tym schorzeniem. Wysoka frekwencja pokazała, że niewydolność serca i wyzwania związane z jej skuteczną terapią budzą duże zainteresowanie nie tylko klinicystów, ale także wszystkich innych interesariuszy systemów opieki zdrowotnej. Szczególnie cieszy nas uznanie i zainteresowanie gości zagranicznych, wiodących ekspertów w zakresie telemedycyny. To jasny sygnał, że opracowane w Polsce rozwiązanie ma szansę na implementację także na innych rynkach europejskich. Od uczestników konferencji napływają do nas pierwsze zaproszenia na spotkania w sprawie możliwych wdrożeń opracowanego przez nasze konsorcjum systemu. To ogromna satysfakcja obserwować, jak z dużym uznaniem spotyka się innowacyjny polski projekt, nakierowany na poprawę stanu zdrowia i jakości życia pacjentów z niewydolnością serca – schorzeniem powszechnie kojarzonym z bardzo trudnym rokowaniem – mówi Adrian Szulczyński, prezes Grupy casusBTL, odpowiedzialnej za promocję wyników projektu AMULET oraz współpracę w zakresie opracowania ścieżek komercjalizacji.

Więcej informacji o projekcie AMULET i referencje do publikacji naukowych są dostępne pod adresem: https://amulet.wim.mil.pl/

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATGMED.

Całkowita wartość projektu: 13 002 322,06 PLN.

 

Dodatkowe materiały do pobrania

Relacja z 2 Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu

Dzięki technologiom potrafimy leczyć lepiej

 

W dniach 22-23 listopada 2019 r. w Poznaniu odbyło się 2 Forum Nowoczesnej Diabetologii zorganizowane, wzorem ubiegłego roku, przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Grupę causBTL.

Ponowna organizacja wydarzenia wynikała bezpośrednio z potrzeb pacjentów i z chęci lekarzy, by chorzy na cukrzycę w pełni i w sposób prawidłowy mogli korzystać z nowych technologii. Dlatego tematyka konferencji w całości była poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom, które pozwalają lekarzom leczyć lepiej, a pacjentom żyć dłużej. Warto podkreślić, że grupa chorych, o której mówimy liczy już 3 mln osób i niestety nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miała się zmniejszyć. W tej chwili toczy się walka
o to, by – dzięki odpowiedniej profilaktyce i edukacji – spróbować tę lawinę zatrzymać. 

Edukacja, refundacja i telemedycyna

Obrady prowadzone w ramach Forum poprzedziła, moderowana przez doktora Andrzeja Gawreckiego, Debata „Diabetes Innovations Day” z udziałem znamienitych Gości: Profesor Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz - Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Pani Anny Śliwińskiej - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Pani Barbary Kucharskiej - Prezesa Fundacji „Diabeciaki” i Profesora Tomasza Klupy - szefa Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Eksperci skoncentrowali się na trzech newralgicznych tematach: edukacji diabetologicznej, e-wizycie i telemedycynie oraz refundacji technologii powyżej 26 roku życia.

W ramach pierwszego zainicjowanego tematu, mianowicie edukacji diabetologicznej, zwrócono uwagę na istnienie zróżnicowanej grupy wiekowej chorych i konieczność dostosowania do jej potrzeb programów edukacyjnych. Dotychczas organizowane spotkania edukacyjne budzą zainteresowanie, ale jedynie osób starszych. Brakuje odpowiednich metod dotarcia do młodszych pacjentów. Profesor Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz podkreśliła, że dysponujemy nowoczesnymi narzędziami, które stwarzają nowe warunki, nowe płaszczyzny i nowe obszary do wykorzystania w edukacji. Wpisuje się w to tzw. e-learning stwarzający możliwość nowoczesnego, trwałego, praktycznego i, co niezwykle istotne, interaktywnego edukowania. Dostępność nowych narzędzi to jednak nie wszystko. Prezes PTD wielokrotnie wskazywała, że równocześnie powinno podjąć się realne działania mające na celu ustrukturyzowanie zespołów terapeutycznych realizujących edukację. Podkreśliła, że zaniedbanie tego tematu przekłada się na brak wyceny świadczeń edukacyjnych i skutkuje zaniechaniem finansowania działań edukacyjnych przez Radę Ministrów. To duży błąd, ponieważ zdaniem prof. Zozulińskiej-Ziółkiewicz edukacja odgrywa kluczową rolę i jest niezbędna żeby pozostałe, refundowane, elementy systemu właściwie pracowały. Doskonałe przykłady, na potwierdzenie tej tezy, płyną z zagranicy. Profesor Tomasz Klupa przywołał przykład Norwegii, w której finansowanie edukacji diabetologicznej przynosi wymierne efekty w postaci spadku zachorowań.  

Podobną jednomyślność wśród uczestników debaty można było dostrzec w trakcie dyskusji nad problemem e-wizyt i telemedycyny. Eksperci zaakcentowali tylko niektóre korzyści płynące z powszechnego wdrożenia takiej formy spotkań pacjentów z lekarzami: skrócenie kolejek do lekarza, oszczędność czasu i pieniędzy chorych oraz zapewnienie częstszego kontaktu pacjenta z lekarzem. Do dostrzeżenia tych zalet skłoniła lekarzy ich dotychczasowa praca prowadzona w oparciu o e-wizyty. Dodatkowo, doktor Gawrecki jednoznacznie wskazał, że szczególnie diabetologia ma duże potrzeby w tym zakresie i dysponuje wieloma narzędziami, które wspomnianą telemedycynę mogą realizować. Podobnie jednak, jak w przypadku właściwej edukacji diabetologicznej, brakuje wsparcia odpowiednich instytucji i decydentów.

Problem refundacji technologii powyżej 26 roku życia został poddany pod dyskusję, ponieważ, jak zauważył dr Gawrecki, wynika z coraz większych potrzeb, z coraz większej liczby chorych, ze zwiększania się ryzyka pacjentów coraz bardziej powikłanych, dla których technologie stały się jedyną szansą. Stąd też czynione są nieustanne zabiegi w Ministerstwie Zdrowia mające na celu uświadomienie, że cukrzyca typu 1 nie kończy się na osiemnastym, czy dwudziestym szóstym roku życia, co podkreśliła prof. Zozulińska-Ziółkiewicz dodając, że pewne rzeczy już udało się zrobić i dalej podejmować się będzie działania na rzecz niwelowania niesprawiedliwości społecznej. Nie mniej jednak, eksperci zgodnie wskazali na konieczność skorelowania refundacji pompy insulinowej z wynikami badań uzyskiwanych przez poszczególnych pacjentów.

Wnioski płynące z debaty wydają się jednoznaczne. Po pierwsze, cukrzyca wpisuje się w działania telemedyczne. Po drugie, nowoczesne rozwiązania pozwalają zadziałać tak, żeby wykorzystać te nowe narzędzia w lepszej edukacji pacjentów. Po trzecie, pacjent z cukrzycą typu 1 to nie pacjent do osiemnastego czy dwudziestego szóstego roku życia. Działania, które mają usprawnić, ulepszyć, zmniejszyć ryzyko niekorzystnych zjawisk związanych z insulinoterapią powinny być możliwe dla każdego pacjenta z cukrzycą typu 1 – podsumowała prof. Zozulińska-Ziółkiewicz Innymi słowy, nadal jest wiele problemów w dziedzinie diabetologii, ale czynione są realne zabiegi zmierzające do ich rozwiązania.

Dotknąć, sprawdzić, leczyć lepiej

Nowoczesnym rozwiązaniom oraz nowoczesnej edukacji poświęcona była również dalsza część wydarzenia. Konferencję otworzył wykład Nowoczesna szkoła pompowa – niemieckie doświadczenia – przyjaźń i edukacja, który wygłosił wyjątkowy ekspert, doktor Bernhard Gehr, Funktionsoberarzt w Fachklinik Bad Heilbrunn, autor dostępnej również na polskim rynku książki „Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii”.

W trakcie Uroczystej Inauguracji odbyło się wręczenia statuetek wszystkim osobom zaangażowanym w organizację „tygodni pompowych”. Tygodnie osobistych pomp insulinowych to trwająca już 11 lat poznańska inicjatywa zakładająca intensywną edukację pacjentów nastawioną na zdobywanie praktycznej wiedzy i przydatnych umiejętności w czasie tygodniowej hospitalizacji na Oddziale Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei w Poznaniu. W ciągu 40 edycji zostało przeszkolonych około 600 uczestników. To właśnie w ich imieniu Komitet Organizacyjny chciał podziękować wszystkim, dzięki którym ta inicjatywa mogła się odbywać przez tyle lat.

W dalszej części odbyły się trzy sesje plenarne oraz warsztaty, które pozwoliły zespołom terapeutycznym w praktyce poznać najnowsze rozwiązania technologiczne, między innymi: aplikacje pozwalające pacjentom kontrolować odżywianie, aktywność fizyczną oraz dozowanie leków, pętlę zamkniętą hybrydową oraz najnowsze systemy ciągłego monitorowania glikemii. To właśnie część praktyczna Forum, która pozwala zarówno lekarzom, jak i pacjentom wykorzystywać w pełni  najnowocześniejsze rozwiązania w leczeniu cukrzycy, stanowi jego wartość – podkreśliła prof. Aleksandra Araszkiewicz.

Uzupełnieniem warsztatów dla zespołów terapeutycznych były warsztaty z ciągłego monitorowania glikemii dla pacjentów i ich opiekunów, które odbyły się w dniach 19-21 listopada w ośrodku badawczo-szkoleniowym DiabeTECH.life. Natomiast po oficjalnym zakończeniu konferencji, w sobotnie popołudnie, odbyła się sesja satelitarna z udziałem zespołów terapeutycznych, pacjentów, przedstawicieli przemysłu oraz informatyków - Systemy pętli zamkniętej: Czym w praktyce jest DIY? Zainteresowanie tematyką wyraźnie pokazało, że pacjenci nie tylko chcą się edukować, ale także być partnerem w całym procesie terapii.

Całości Forum dopełniła, dostępna również dla pacjentów, Strefa nowych technologii dla diabetologii, w której odbył się konkurs na najbardziej innowacyjny projekt/produkt wspierający samokontrolę pacjentów z cukrzycą. Zwycięzca, poza nagrodą pieniężną, otrzymał rejestrację na prestiżową konferencję ATTD 2020 w Madrycie.

Przebieg, formuła oraz wysoka frekwencja podczas całego 2 Forum Nowoczesnej Diabetologii pokazały, że potrzeba edukacji diabetologicznej poruszona podczas debaty „Diabetes Innovations Day” dotyczy wszystkich, którzy z cukrzycą stykają się na co dzień – podkreślił Adrian Szulczyński, inicjator i współorganizator tego innowacyjnego, w swojej formie, wydarzenia. Organizatorzy, pracownicy Katedry i Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala Miejskiego  im. Franciszka Raszei
w Poznaniu starają się tę lukę zapełnić. Dlatego już dziś zapowiadają organizację 3 Forum Nowoczesnej Diabetologii, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2020 roku, oczywiście, w Poznaniu.

Patronatu merytorycznego Forum udzieliło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, a patronatem honorowym objęli wydarzenie: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Poznania oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na uwagę zasługuje również fakt, że 2 Forum Nowoczesnej Diabetologii zostało oficjalnym partnerem International Diabetes Federation, jako jedno z wydarzeń towarzyszących Światowemu Dniu Cukrzycy oraz wydarzeniem partnerskim 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020).

 

Osoby do kontaktu:

Dominika Sobol-Gotowska tel. 662 021 182

Maria Wąsicka-Sroczyńska tel. 662 021 192

Grupa casusBTL

 

Załącznik

Grupa casusBTL partnerem organizacyjnym wielokanałowego programu edukacyjnego Genetyka dla Nie-Genetyków „OMIKA” – nowa dziedzina diagnostyczna

Genetyka dla Nie-Genetyków „OMIKA” – nowa dziedzina diagnostyczna to projekt realizowany w ramach programu POWER w latach 2019-2021.

Celem projektu jest podjęcie aktywnych działań na rzecz szerzenia wiedzy na temat diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych oraz zwiększenia dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych. Odbywa się to poprzez organizację kilkudziesięciu nieodpłatnych szkoleń, warsztatów i seminariów oraz dostęp do nowoczesnej aparatury zakupionej na potrzeby projektu. Wszystko to ma przełożyć się na zwiększenie skuteczności leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych. Nowa dziedzina nauki jaką jest „OMIKA”, poprzez analizę metabolomiczną i proteomiczną, stwarza szansę szybszej i skuteczniejszej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu. 

Kursy prowadzone są przez wybitnych specjalistów mogących poszczycić się ogromnym doświadczeniem w zakresie genetyki i adresowane są do szerokiego grona odbiorców: lekarzy, diagnostów, techników laboratoryjnych, informatyków oraz studentów z innych dziedzin. Szkolenia spotykają się z dużym zainteresowaniem. Do tej pory udział w nich wzięło już ponad tysiąc osób.

Tematyka poszczególnych kursów jest obszerna, a ich dokładny opis znajduje się na stronie: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Szkolenia odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i w Katowicach. Szczegółowa agenda kursów została zamieszczona na stronie: https://casusbtl.pl/

Oprócz organizacji cyklu specjalistycznych seminariów i kursów Grupa CasusBTL odpowiedzialna jest za stworzenie platformy e-learning wspomagającej stacjonarną edukację i pomocnej w dalszym kształceniu uczestników seminariów i kursów.

Nad wysokim poziomem merytorycznym projektu czuwa jego lider - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie współpracujący w tym zakresie z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz zagranicznymi ośrodkami zlokalizowanymi w Holandii, w Czechach i w Belgii.

W drodze konkursu rolę organizatora wykonawczego powierzono Grupie casusBTL, która już od ponad 20 lat nieustannie wspiera środowisko medyczne poprzez kompleksową organizację i obsługę kongresów, konferencji i warsztatów. Grupa casusBTL to jednak nie tylko wydarzenia, ale również zaawansowane formy szkoleń podyplomowych skierowanych do środowiska medycznego np. w postaci platform e-learning i wielokanałowych programów edukacyjnych. Wszystko to czyni z niej kompetentnego partnera do współpracy, gwarantującego profesjonalną i rzetelną realizację powierzonych zadań.

 
Więcej informacji:

Maria Wąsicka-Sroczyńska

mail: maria.wasicka@casusbtl.pl

tel. +48 662 021 192

 

Załącznik

Rusza „SYGMO for COVID-19” - nowa polska platforma telemedyczna dla przedsiębiorstw i instytucji

Eksperci Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie we współpracy z firmą Grupa casusBTL opracowali aplikację zintegrowaną z innowacyjnym systemem telemedycznym do analizy objawów zakażenia koronawirusem. W oparciu o tę platformę podmioty mogą już świadczyć kompleksowe usługi telemedyczne. Dostępne na rynku polskie rozwiązanie ma zapobiegać zakażeniom w miejscu pracy, a przez to przyczyniać się do redukcji absencji i optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Zdaniem ekspertów poprawi to bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i ich bliskich.

Kosztowne problemy

Nawet jeden zakażony COVID-19 pracownik może szybko zarazić innych członków personelu i przez to spowodować znaczące braki kadrowe, zachwianie płynności produkcji lub świadczenia usług, a tym samym – paraliż całej firmy. Jego skutki finansowe mogą być poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego polskie firmy wdrażają wszelkie dostępne rozwiązania nakierowane na walkę z koronawirusem.

Z transmisją COVID-19 w zakładach pracy przedsiębiorcy w Polsce próbują walczyć przede wszystkim za pomocą wypracowanych procedur bezpieczeństwa, takich jak częsta dezynfekcja, noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu pomiędzy pracownikami. Niestety, nie mają wpływu na moment, w którym osoba zarażona pojawia się w pracy. W podmiotach medycznych ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Z problemem zmierzył się Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, tworząc oprogramowanie MKS „COVID-19” i zapraszając naszą firmę do współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji projektu. Tak rozpoczął się kilkumiesięczny proces tworzenia platformy telemedycznej „SYGMO for COVID-19” – mówi Adrian Szulczyński, prezes Zarządu Grupy casusBTL.

Polskie kompleksowe rozwiązanie

„SYGMO for COVID-19” to zintegrowany system działający w oparciu o: aplikację z ankietą samokontroli, dostępną z poziomu telefonów lub komputerów pracowników, platformę telemedyczną wspierającą analizę występowania symptomów choroby zakaźnej (w tym COVID-19) oraz zespół lekarzy specjalistów medycyny zakaźnej, oceniających ryzyko zakażenia i pełniących rolę konsultantów.

W Wojskowym Instytucie Medycznym już w pierwszych dniach pandemii COVID-19 uświadomiliśmy sobie, że podstawowym warunkiem bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala i utrzymania płynności jego działalności jest trafne i szybkie zidentyfikowanie osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem – mówi płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i dodaje: – Prototypowa aplikacja powstała w kilka tygodni. Do dziś korzysta z niej blisko 2 tys. osób, a liczba przesłanych raportów telemedycznych przekroczyła 110 tys. Na podstawie analizy ankiety pracownicy centrum monitorującego interweniowali już ponad 100 razy. Czy było warto realizować ten projekt? Nie ma wątpliwości.

Zastosowane w „SYGMO for COVID-19” algorytmy wspierające analizę danych podlegają stałej weryfikacji i doskonaleniu w oparciu o: najnowsze wyniki badań naukowych, wytyczne postępowania, obowiązujące przepisy oraz opinie ekspertów. To pozwala stale rozwijać i skalować opracowane rozwiązanie. Co istotne, platforma może być zaimplementowana i docelowo integrowana z istniejącymi systemami, na przykład kadrowymi. Nie bez znaczenia był dla nas aspekt bezpieczeństwa, dlatego raz wprowadzone w centrum monitorowania dane nie opuszczają go – mówi płk dr inż. Piotr Murawski, Szef Oddziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik zespołu odpowiedzialnego za opracowanie technologii rozwiązania.

Pierwsze wdrożenia

Potencjał nowej platformy telemedycznej „SYGMO for COVID-19” wykorzystuje już Centrum Nowoczesnej Medycyny Enterna Medica, które w oparciu o własne Centrum Telemedycyny i Telemonitoringu wprowadziło na rynek abonamentową usługę wsparcia przedsiębiorstw
i instytucji w zminimalizowaniu ryzyka rozprzestrzenienia się chorób wirusowych w zakładach pracy. Przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna może wykupić określoną liczbę abonamentów usługi medycznej „SYGMO for COVID-19” dla swoich pracowników. Personel otrzymuje instrukcje do instalacji aplikacji wraz z unikalnymi danymi do logowania.

Jak zaznaczają przedstawiciele Enterna Medica, w realiach ograniczonego dostępu do konsultacji w stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia rozwiązania z zakresu telemedycyny ułatwiają uzyskanie porady i kontakt z lekarzem. Zapotrzebowania na zdalne teleporady w skali masowej nie przewidziały ani państwowe systemy opieki zdrowotnej, ani sieciowe spółki prywatne, dlatego innowacyjne rozwiązania telemedyczne są dziś zdaniem przedsiębiorców chętnie implementowane na rynku.

System ochrony przed transmisją koronawirusa działa w oparciu o codzienny wywiad epidemiologiczny z pracownikami, jego weryfikację przez konsultantów-lekarzy oraz schemat zaleceń w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów. W razie podejrzenia infekcji COVID-19 pracownik zostanie skierowany na konsultacje z lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Aplikację wyróżnia szeroki zakres analizowanych danych, w tym potencjalnych symptomów infekcji. To ważne, ponieważ sama wartość temperatury ciała nie jest miarodajna dla oceny ryzyka zakażenia. Aby właściwie ocenić potencjalne zagrożenie, trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej zmiennych. Jeśli wskazania algorytmu analizującego wiele czynników dodatkowo weryfikuje wykwalifikowany medycznie konsultant, poziom bezpieczeństwa dodatkowo wzrasta – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, Członek Zarządu Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny.

W niezwykle trudnym czasie pandemii COVID-19 chcieliśmy dać przedsiębiorcom i instytucjom narzędzie pozwalające im skutecznie chronić zdrowie pracowników oraz strategiczne zasoby firmy. Większe poczucie bezpieczeństwa personelu przekłada się bezpośrednio na kondycję przedsiębiorstwa, także finansową. W okresie pandemii i spodziewanej recesji właściciele firm liczą co prawda każdą złotówkę, jednak z naszych obserwacji wynika, że nie są skłonni do oszczędności na zdrowiu personelu. Słusznie wierzą, że dobra kondycja pracowników to większa płynność pracy i środków finansowych, dlatego poszukują skutecznych i kompleksowych rozwiązań, które pomogą im ochronić przed skutkami epidemii personel i całe przedsiębiorstwo – dodaje Adrian Szulczyński.

Holistyczna strategia ochrony

Jak podkreślają twórcy rozwiązania, zaletą usługi oferowanej w oparciu o „SYGMO for COVID-19” jest holistyczne podejście do problemu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Kwestionariusz, poza pytaniami o typowe dolegliwości i objawy, zawiera dodatkowo pytania epidemiologiczne, które umożliwiają wczesną identyfikację osób zakażonych. Choć przebieg infekcji SARS-CoV-2 może być bezobjawowy, to dane medyczne jednoznacznie wskazują, że liczba wirionów (cząstek wirusa) w materiale z nosogardła jest zdecydowanie większa u chorych objawowych, a ich propagacja (namnażanie się) jest największa w ciągu pierwszych pięciu dni od pojawienia się objawów. Choć obecnie brak całkowicie pewnych metod służących zapobieganiu szerzenia się epidemii, zdaniem ekspertów polskie rozwiązanie umożliwia systematyczne podejście do problemu. W opinii klinicystów to kluczowe dla skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji.

Popularne w przedsiębiorstwach abonamenty medyczne oferowane pracownikom w formie tak zwanych benefitów nie uwzględniały wydarzenia takiego jak epidemia i konieczności istnienia kompleksowego systemu opartego na: wywiadzie, weryfikacji, specjalistycznej konsultacji i profesjonalnych zaleceniach lekarskich dla ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Tymczasem podobne rozwiązanie jest niezbędne i to zarówno ze względu na prognozy dotyczące COVID-19, który może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego jeszcze przez wiele miesięcy, jak i na inne, potencjalnie nie mniej groźne infekcje wirusowe – podkreśla dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant medyczny projektu „SYGMO for COVID-19”.

Więcej informacji o rozwiązaniu jest dostępnych na stronie:

http://enterna-medica.pl/uslugi_medyczne/sygmo

Materiały graficzne i zdjęcia ekspertów są dostępne pod linkiem:

http://enterna-medica.pl/dla_mediow

 

Więcej informacji:

Marta Sułkowska

Salus Public Relations
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

 

Załącznik

Grupa CasusBTL zorganizuje w Polsce międzynarodową Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Psychosomatycznej

Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Psychosomatycznej (EAPM) to organizacja, której celem jest promowanie zintegrowanego psychosomatycznego / biopsychospołecznego podejścia do zdrowia i chorób. Każdego roku EAPM jest gospodarzem międzynarodowej konferencji, której dziewiąta edycja odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2021 r. we Wrocławiu. Decyzja o organizacji tej dorocznej konferencji Stowarzyszenia właśnie w Polsce zapadła już w listopadzie 2019 r, kiedy to w Norymberdze prof. Wolfgang Söllner, prezydent EAPM, prof. Joanna Rymaszewska, Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Adrian Szulczyński, prezes Grupy casusBTL podpisali List intencyjny dotyczący organizacji dorocznego spotkania EAPM 2021 we Wrocławiu.

Konferencja – gromadząca corocznie ok. 500 ekspertów w dziedzinie medycyny psychosomatycznej – odbędzie się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej tematem przewodnim będzie hasło: Looking over the fence – dialogues between professionals. W ciągu czterech dni uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach prowadzonych przez światowych ekspertów.

Spotkanie EAPM w 2021 r. zostanie zorganizowana pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencje Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Psychosomatycznej organizowane są od 2013 r. i każdego roku odbywają się w innym europejskim mieście. Do tej pory miastami-gospodarzami były m.in. Rotterdam, Werona, Barcelona czy Cambridge. W 2020 r. spotkanie EAPM odbędzie się
w Wiedniu.

Konferencja EAPM to pierwszy międzynarodowy projekt z dziedziny psychiatrii realizowany przez Grupę casusBTL, jednak kolejny organizowany wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Od 2018 r. te dwa podmioty organizują wspólnie międzynarodowe wydarzenie Cardiology Innovations Days, wcześniej (w latach 2015, 2013 i 2011) współpracowały przy organizacji kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Grupa casusBTL – od 20 lat specjalizująca się w komunikacji i edukacji medycznej – ma na swoim koncie również takie międzynarodowe wydarzenia jak warsztaty poświęcone rotablacji tętnic wieńcowych (6th Wroclaw Rotablation Meeting, 2nd Wroclaw Meeting of EUROTACLUB), Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI) czy  konferencje rynologiczne Rhinoforum. W roku 2020 w Łodzi Grupa casusBTL zorganizuje międzynarodowy coroczny kongres Europejskiej Akademii Chirurgów Twarzy.

Więcej informacji:

Dominika Sobol-Gotowska
Grupa casusBTL Sp. z o.o.
e-mail: dominika.sobol-gotowska@casusbtl.pl
tel. kom. +48 66 202 11 82

 

Załącznik

RELACJA Z 1 FORUM NOWOCZESNEJ DIABETOLOGII W POZNANIU

1 Forum Nowoczesnej Diabetologii i wieńcząca to wydarzenie II Debata Diabetes Innovations Day, które odbyły się w dniach 23-24 listopada 2018 w Centrum Kongresowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przeszły do historii, ale równocześnie stały się podstawą do dalszych działań pozwalających wykorzystać nowe technologie i nowoczesne rozwiązania w terapii cukrzycy. Inicjatorami Forum była Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Grupa casusBTL, zespół specjalistów zajmujących się komunikacją marketingową w branży medycznej. Patronatu merytorycznego udzieliło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, a patronatem honorowym objęli wydarzenie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

Załącznik